FACEBOOK

Hỗ trợ trực tuyến
  • Dịch vụ Khách hàng - Lý Thị Kim Phụng

    Gọi: 0933098541

  • Giám Đốc - NGUYEN DUY THIEU

    Gọi: +84933098541

  • Quản lý bán hàng, Quản lý Sản xuất - LÝ THỊ KIM PHỤNG

    Gọi: +84902610390

CƠM CHIÊN ĐÙI GÀ HẤP GỪNG+OPLA

Giá: 48.000 đ - 48.000 đ

Chưa có bình luận nào!

Bình luận

0933 098 541