SẢN PHẨM NỔI BẬC


TIN TỨC

FACEBOOK

Hỗ trợ trực tuyến
 • Tổng Giám Đốc - NGUYEN DUY THIEU

  Gọi: +84933098541

 • Tổng Giám Đốc - NGUYEN DUY THIEU

  Gọi: +84933098541

 • GM - NGUYEN DUY THIEU

  Gọi: 0933098541

RAU TƯƠI
Hiển thị dạng bảng Hiển thị dạng danh sách
SÚP LƠ TRẮNG
36.000 đ
30.000 đ
SÚP LƠ XANH
50.000 đ
45.000 đ
CẢI THÌA
36.000 đ
30.000 đ
RAU CẢI MẦM
50.000 đ
40.000 đ
RAU SAM
38.000 đ
30.000 đ
CẢI NGỌT
42.000 đ
35.000 đ
CẢI NGỒNG
42.000 đ
35.000 đ
CẢI CÚC
40.000 đ
35.000 đ
CÀ TÍM QUẢ DÀI
42.000 đ
35.000 đ
RAU BÓ XÔI
50.000 đ
40.000 đ
BÍ XANH
30.000 đ
25.000 đ
BÍ ĐỎ
35.000 đ
30.000 đ
TRÁI BẦU
35.000 đ
30.000 đ
BẮP CẢI TRẮNG
40.000 đ
30.000 đ
BẮP CẢI TÍM
50.000 đ
40.000 đ

  0933 098 541